Anaksha Female Assassin קחשמ

Assassin נקבה Anaksha (Anaksha Female Assassin):

במשחק הזה נוכל לשחק לבחורה בשם Anaksha, אשר כגורל הפכה לרוצח בדם קר. העובדה היא שבעיר שלה הרבה פושעים שבצעו את הפשעים החמורים ביותר, ומסיבות שאינן ידועות, נשארה ללא עונש לחלוטין. הגיבורה שלנו החליטה לקחת את הצדק אליהם בידיהם, והלכה להשמיד אותם. היא קנתה רובה צלפים והתחילה פיצוח על פושעים מרחוק. הצד חזותי של משחק פלאש נחשב שונה וחלקות אנימציה גרפיקה חלקות. משחקי ניהול שאורגנו על ידי העכבר.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות