משחק מנפה Renegade באינטרנט

                                  Sift Renegade 1 קחשמ

מנפה Renegade (Sift Renegade 1):

.רוביגה לש רבח לש ותומםע ליחתמ קחשמה .ויביואלול עיגמה תא םלשל תכלוה תומדה,תופיפצ .םיפצומ םיריהמ םישיבכ ,תובר תוינוכמ םע תושגנתהמ ענמיהל ךרטצי רוביגה,ונשמל דחא .קחשמב ירקיעה קשנה- הנאטק תפשוח יפואוםייח לש העוצרשי זא ,המיחלל עיגמ הזשכ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות