Anti-Terrorist Sniper King 3 קחשמ

נגד טרור צלף המלך 3 (Anti-Terrorist Sniper King 3):

סיור - זה כל מה שאתה יכול לעשות אם לא היית מסוגל לזהות פולשים ושיטה זו למצב שלך עצמו הוא מאוד מוצדק. שמור על הרובה האוטומטי שלך בהיכון, כי השטח לא מוכר של צרות יכולים אתם מחכים בכל הפינה. שמור על אש לעבר יעדים בזמן וטעינת נשק אם זה תחמושת נמוכה, או שאתה יהיה הרוס.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות