Working hand - 3 קחשמ

יד עבודה - 3 (Working hand - 3):

הקלד את הנקודות המרביות בעבודה-3 Shooter המשחק, עושות את עבודתו של היורה. הוא כולל: הרכבה ולחייב את האקדח לזמן מה, ירי מטרות עגולות. מהר לך לבנות את האקדח ופגעת במטרה בצורה מדויקת, את הנקודות שאתה מרוויח. שליטה על המשחק:
כל פעולות - העכבר.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות