משחק סושי בר באינטרנט

                                  Busy Sushi Bar קחשמ

סושי בר (Busy Sushi Bar):

Wink וז הדעסמב רקבמ רתוי שיגמו ותופירחב לכ. !לבגומ אוה קחשמה - תוריהמ רבעמ .ידכ ןוזמ לע תועיפומה תוארוהה רחא תונדפקב בוקעל !תוחוקל אל וא םלשמ התא םא יולת הז .רבכעה םע קחשמב תורקבה לכ !המיענ תוהש ךל לחאמ ינא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות