משחק לַהֲרוֹס עַד הַיְסוֹד. חלק 1 באינטרנט

                                  Raze. Part 1 קחשמ

לַהֲרוֹס עַד הַיְסוֹד. חלק 1 (Raze. Part 1):

.הלש רתויב םינטקה םיטרפבוליפא ,ונייח ןכוממ ,עצוממה םדאה רובע תיתימא הספילקופאך .םתביבס לש םישדחה םיאנתל תוריהמב לגתסהל וצלאנ םישנא ,הז ינוציק ןפואב םקוממ דממ .ישונאה ןימה לש וינכשמ םוקמכרבעב שמשש,היחהמ בחרמלכ תא טעמכ שבכ רבכש ,םיטובור ם !םייקתהל התוכזבוץראה רודכלהז ןורחא ברקה תוכזל תונמדזהישנאל ןתיישתללוכ רוהיטתול

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות