משחק הכה עין של השור באינטרנט

                                  Apple shooter קחשמ

הכה עין של השור (Apple shooter):

.היעב אלל הלודג ךלש רבחה תרחא חופתה תא קוידב לבקמ ,םקויד תשקו ץח וקדב C רתוי בר קוידלךתוא בייחתשלדגות יוצרה דעיל קחרמהלש המר לכ .רבכעב שמתשהל ,הטילשל

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות