משחק ראש התיבה באינטרנט

                                  Box Head קחשמ

ראש התיבה (Box Head):

.ךתוא ופקתי יכ םיבר םיביוא דימשהל ןמז לש רתויב ךומנה םוכסה רובע ךרטצת יחכונה ק .ןמז דואמ טעמ ךרטצת .סונוב תודוקנ לש םיוסמ רפסמ ךל ןתניי גרה לכב ביוא רובע .הברה יד לע ךתוא ףוקתי םיביואה רפסמ .קחשמה תא גיצה ךלומ אבה בלשל עיגהל לוכי התא זא ,םיביואה לכ תא דימשהל ךרטצת ,אב

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות