משחק התקפת טנק באינטרנט

                                  Tank Attack: Defence קחשמ

התקפת טנק (Tank Attack: Defence):

.דבל דמועשןטק םודא קנטב םיטלוש םתא .םיינכט םינייפאמבו לדוגב ןה ונלש המחלמה תנוכמ רשאמ רתוי םימעפב,םיענ קנע םיקורי .תופקתההלכבגוהנל - רוביגהתריבעלןתית לא

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות