Stickman Death Bar קחשמ

בר מות Stickman (Stickman Death Bar):

לפתור את החידה הבאה לרצח stikmenov. בשלב זה, את כל הפעולות שלך תתקיים בבר. שתיים משאר הקורבנות העתידיים שלך, ושתיים - עבודה. תחשוב על איך אתה יכול להתאים אותם לכל תאונות, את הזמן שלך הלך וקטן - ברגע אחד.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות