Dora VS Zombie קחשמ

דורה VS זומבי (Dora VS Zombie):

דורה ממהרת לעזרתו של חבריו, שבאו ממצב קשה. במהלך את תנועתם של Doré חסם את את זומבים אגב, מי הם אין ברצונך, סדר להיא הצילה את את החברים של Fire. דורה תצטרך לשבור עם הקרב קדימה, השמדת אויבים של נשק, שבו היא הביאה עימה אמצעי זהירות. תיזהר, האוויר עשוי להופיע כמו זומבים.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות