Slovaric-Smesharic קחשמ

איות ספר Smesharic (Slovaric-Smesharic):

קרב מרתק האינטליגנציה שלך עם מכונת מודיעין - שיהיה כדעת פצצה מדהימה מסוגננת - הוא במובן של המשחק כחומר לחץ על החור השחור - פעל כדלקמן: לחץ על האותיות ברצף וליצור את המלה הארוכה ביותר - עבורם את רוב הנקודות. לעשות זאת כדי להדביק את הרגע שבו המכתב ימלא עד לתקרה של המסך - קדימה וכמה שיותר מילים!

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות