Dora and Friends Hidden Letters קחשמ

דורה וחברי מכתבים מוסתרים (Dora and Friends Hidden Letters):

מסעות מחכה-דורה שבשם שלה הוא חברי יער חדשים. אבל ההורים לתת לה ללכת לנסוע, יש צורך להדק את הטיפול ולעשות כמה בדיקות. דורה ממוקמת בחזית תמונה צבעונית עם דמותה ומטרתה - למצוא את כל התווים המוסתרים, ללא יוצא מן הכלל, כדי לאפשר לה להראות להורים של תשומת הלב והדמיון שלהם.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות