משחק ראשן באינטרנט

                                  Tadpole קחשמ

ראשן (Tadpole):

.םימל תחתמ םיבשותו םילודג םיגד ןיב השקה וכרד תא תוחשל ןטק ןשאר הרזע .ותוא לכאי אל דחא ףאש ךכ ותוא קיזחהל ךרוצ שי תאז םע דחי .זוזל ידכ רבכעב שמתשה
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות