משחק קטל הקוורטרבק באינטרנט

                                  Quarterback Carnage קחשמ

קטל הקוורטרבק (Quarterback Carnage):


זה לא בדיוק כדורגל. אתה צריך לכוון ולירות את מתנגדי כדור.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע