משחק בריחה מאלף באינטרנט

                                  Alpine Escape קחשמ

בריחה מאלף (Alpine Escape):

.ךמצעב הארתו קחשמל סנכיהל ,המחלמ תויהל השק המכ .דדומתהל ךירצ התא ,הצור התא ,הצור התאש ימ םע ,לעשו דעצ לכ לע הנכס הכח !ךמצע לע קר בושחל אל בייח לייח יכ ,תולפונ םישנה תא סופתל ןמז יל היה ןיידע לבא
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות