משחק קפיצה נוספת באינטרנט

                                  Alien Bounce קחשמ

קפיצה נוספת (Alien Bounce):

.םמעתשהל ךל ןתיי אל דמחנ קשממ םע שגרמ ,שדח קחשמ .האלה ןכו תונילופמרט ,הפירשה קבא תויבח םורתי הז ,רתוי לודג קחרמ סוטל קוקזש ןטק .התא רבד לש ופוסב - ץוב וא םיצוק תילולש לע לבקמ התא םא !הנהמ קחשמ ךל לחאמ ינא
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות