משחק Billit באינטרנט

                                  Billit קחשמ

Billit (Billit):

.םינודעומה ןיב תויורחת םידדובה דחא םכינפל .וב ףתתשהל ךירצ התא .םויסה וק לא אובל יתמו ימ - רידגהל וסנ .םייפיצפס םירוטקידניא שי המכ ץר ,ךכ םשל .ןקורתמ יוויחהש דע םתעונת תא בכעל לוכי התא .האצות גישהל ידכ וז תורשפאב שמתשה
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות