Mowgli VS Sherkhan קחשמ

מוגלים נגד שר חאן (Mowgli VS Sherkhan):

משחק המרגש המוגלים VS ירחאן. עזרת המוגלים פעם אחת ולהביס את נמר שר החאן הרע. כדי לעשות זאת, אתה צריך לשים על כפפות אגרוף ולשים כמה מכות השפעה לשלוח לאויב בנוקאאוט מוקדם. הכה עם המפתחות, S. כוח לשים יהיה לוחץ על מקש הרווח.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות