משחק חי ברווז 3: אבולוציה באינטרנט

                                  Duck Life 3: Evolution קחשמ

חי ברווז 3: אבולוציה (Duck Life 3: Evolution):

.ץורימה לע לשמל ימלועה תועפוהה בוביס סנכיהל ירחאו תינפוג תוליעפ ,ירשפא טרופס ל .חוטיב אלל טרופס סופיט לש גוס ואצמ וליפא םה .הברה יכה ותוא בהוא זוורבה לבא ,דואמ ןכוסמו ןכוסמ טרופס ,םיילגרו ןבאה ךלהמ רופ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות