משחק שפי אליפות באינטרנט

                                  Cooking Championship קחשמ

שפי אליפות (Cooking Championship):

.הלש תימשרה תורחתב הארנש ירנילוקה םוחתבו ,ףוסבל .חצני רתויב ריהמהו רתויב הסונמה קרו ,ןגוה ברק שגפנ םיבוטה םיפשה קלח .לוכאל םיבהואש םישנא לש יתימא לילא תויהל תוסנלו תורחתב קלח תחקל
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות