משחק תשוקת פיצה באינטרנט

                                  Pizza Passion קחשמ

תשוקת פיצה (Pizza Passion):

.םיביכרמ לש בר רפסממ תבכרומ היהיש ,הציפ לשבל הנממ השקב ךלש הרבחה .ןבומכ הניבג תוירטפ ,ןוקייב ,םילפלפ ,ךכרד תוינבגעה לע ףוסאל ךרטצת ,הסיטה ךלהמב .ךלש לגדה תנמ לבקל םיעט ,םתוא ףוסאל התאש לככ
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות