Superman Memory Challenge קחשמ

אתגר זכרון סופרמן (Superman Memory Challenge):

נסה לעבור את הרמה הראשונה של משחק עם הקלפים לזיכרון. סופרמן ישחק איתך, אלא התמיכה המוסרית, כי זה לא תחנת כוח אינטלקטואלית. אז לסמוך על עצמם, לספור את הזמן שנשאר על הלוח וזה אופנתי כדי לנסות למצוא את כל הזוגות של קלפים במהירות על השולחן.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות