משחק ןומה ןאמש באינטרנט

                                  Hefty Shaman קחשמ

ןומה ןאמש (Hefty Shaman):

.הבוח םינאמש ויה סנוזמאה לגנו'גב םייח ןיידעש םיקיתעה םיטבשב .תולחמ שרגל וא םשגל םורגל ידכב םיסקט ןווגמ ועציב ,םידיליב ולפיט .וכותל לפרע סינכהל ועדי םה ךא ,תודחוימ תולוכי ויה אל םינאמשל ,בו .ןפוד אצוי ןאמאש אוה ןאמאש יטפיהב ונלש רוביגה .םימוסק םירושיכ ול שי השעמל .הבוגל ץופקל וילע שיש המ לכל םרוגש המ ,ץראה רודכ ינפ לע םילג תבו .ועיגת וילא ,דחוימ חבזמ לע סקט להנל ךירצ רוביגה ,ךכל קקדזי אוה ך

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות