משחק תומוהמ םירופיצ באינטרנט

                                  Dashing Birds קחשמ

תומוהמ םירופיצ (Dashing Birds):

.שיאל עירפהל ילב ,המדאה לעמ הובג רב לע הוולשב ובשי תודומח םירופי .סרהיהל םיכירצ םהו ץראה רודכ ינפ לע רתויב םיקיזמה םירוציה ןה םיר .תורעצמ םירופיצ זיגפהל ליחתי Dashing Birds קחשמה ,בורקה דיתעבש ן .םימיאתמה םינוויכב םירופיצה תא זיזהל ,הנימיו הלאמש םיצחב תוישפוח .עונל םירופיצל םרוגו תוטקר ףועממ רהזיה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות