משחק חומו יבמוז באינטרנט

                                  Zombie and Brain קחשמ

חומו יבמוז (Zombie and Brain):

.ישונא חומ לוכאל םיבהוא םיבמוזה לכ .םהלש לכואה תא אוצמל םינוש םיבמוזל רוזעל וכרטצת Zombie and Brain .םימיוסמ םיצפחב םיטטושמ םיבמוז וילע םיקחשמ שרגמ ךסמה לע םכלומ תו .חומה היהי ונממ םיוסמ קחרמב .קחשמה הדשמ ותוא ריסהל ידכ רבכעה תרזעב יפיצפס טקייבוא לע ץוחלל ז .חומה תא סופתל לוכי ךלש יבמוזהו לושכמה תא דימשמ התא וז ךרדב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות