משחק Blaze םלועה תרמצל ץורמ תצלפמה תונוכמו באינטרנט

                                  Blaze and the Monster Machines Race to the Top of the World קחשמ

Blaze םלועה תרמצל ץורמ תצלפמה תונוכמו (Blaze and the Monster Machines Race to the Top of the World ):

.םלועה תגספל םיצורימב קלח תחקל ידכ דחוימ לולסמל ןולבב ורבעי תוצל .תודימריפה יחירצו רתויב םיהובגה םיניינבב תעגל ילבמ תושביו תונידמ .םירוחשה םישתכמל לופית לאו בהזה ילגלג תא ףוסא .תורישי לחי ץורימה ,ותעגה םע .תודיח םירתופ תויורחת ןיב .חדקאמ יריב ךלש קוידה תא תוארהל ךירצ התא ןאכו ,ץורימה לש שדחה בל .םלועה שארל תצלפמה תונוכמ ץורמבו זיילב ב ךתוא ףוקעל ךלש םיביריל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות