משחק MiniCat רשיפ באינטרנט

                                  MiniCat Fisher קחשמ

MiniCat רשיפ (MiniCat Fisher):

.היתופכ תא תורשהל תששוח אל איהש רמואש המ ,םיגד בהואש ,ונלש לותחל .ןווגמו םיעט גד םש סופתלו םימל תחתמ תורישי לופיל אלא ,ףוחה לע גו .םיגד לש יברמה רפסמה תא סופתל ול רוזעתו ,לבנ ןיכיו הלילצ דויצ חי .באכ דע םיעזעזמו םיילמשח םה ,תופי תוזודמב הרית לא .רשיפ MiniCat -ב םימל תחתמ ךלש קשנה ילכ תא קזחל ידכ תוצצפו תותשר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות