משחק ה'גנינ רוביג באינטרנט

                                  Hero Ninja קחשמ

ה'גנינ רוביג (Hero Ninja):

.םיידוס םיכמסמ םשמ בונגלו הרומשה ריעה ןיינבל רודחל הדוקפה לש ושא .וז המישמ םילשהל ךלש רוביגל רוזעת ה'גנינה רוביג קחשמב התא .תוריהמב הגרדהב היהתו ,ריעה יניינב תוגג ךרואל עונת ךלש תומדה .םיניינבה ןיב םירעפה ךרד ףועלו ץופקל ךרטצת ךלש תומדה ,ךתגהנה תחת .ויביוא תא דימשהל ךכבו ברחב תוכהל ךלש רוביגה תא ץלאל ידכ רבכעה ם

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות