משחק המחלמ תניפס לש יפא ברק באינטרנט

                                  Warship Epic Battle קחשמ

המחלמ תניפס לש יפא ברק (Warship Epic Battle):

.םינורחאה קשנה ילכ םע יתמצוע רפוסו ןנער םחול לש ותעפוה התייה ךכל .יטמוטוא ןפואב םישחרתמ םימוליצו ,הטילשל לקו דיינ יד אוה ,תמיוסמ .המחלמה תניפס ברקב םיביוא ידמ רתוי ויהיש תויהל הלוכי הדיחיה היעב .הדבכ שאב ביואה תייקשה ךות הבוג תונשל ,ריוואב ןרמתל ,ךתוא רוצעל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות