משחק הרוקי ריידר באינטרנט

                                  Rocky Rider קחשמ

הרוקי ריידר (Rocky Rider):

.הקזח העפשה םע ץצופתהל םילוכי םהש ללגבו ,רזופמ תויהל םינכוסמ תויהל םילוכי םיקנ .לוחה לא דיוצמ גימצ לכ אל יכ ,ףוחה לע םינוש םירושימ לויט ךלהמב םייקל ךרוצ שי ת .ךרדה ךרואל םיסונוב ףוסיא ,תחא הכיתחב םויסה וקל עיגהל הסנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות