משחק סשארק ןיאוד באינטרנט

                                  Duane Crashers קחשמ

סשארק ןיאוד (Duane Crashers):

.סרה םיאיבמו םיוולש תובוחרל םישלופש םיביוא ינפמ ריעה לע ונגיש תו .תויתמצוע תופקתה עבראב דומעל ךירצ התאש ןוויכמ ,םרותב תויחאב שמתש .קשנב תדיוצמו תרזבואמ היהת הרחבנש תומדה .ןטק קשנ לש םיגוס רשע השימח - המוצע הריחב ,קשנ ףילחהל תונמדזה ךל .סרשארק ןייאודב םכדגנ םכתשלוחב שמתשי אוה תרחא ,םחר אלל ודימשהו ב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות