משחק Happy Cupcaker באינטרנט

                                  Happy Cupcaker קחשמ

Happy Cupcaker (Happy Cupcaker):

.הלש הפאמה תא הזלא הרענה החתפ הנטק הרייעב .הלש ריעה יבשות רובע תומיעט תוגוע לש ןווגמ לשבל תכלוה איה ,הב .רחמ תונחה תחיתפל ןנוכתהל הל רוזעי חמש Cupcaker קחשמ התא .םתוא טשקל תומיעט תוגוע הברה ןיכהל ךרטצת הזלא ,תאז תושעל ידכ .ןימימ יולג היהי דחוימ הרקב חול .םינוש םיצפח םע ותוא טשקל ןכמ רחאלו הנמ תושעל ךרטצת ,תאז םע .הלש תונחה תא חותפל לוכי הזלא ,םייסתש רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות