משחק דלומה גח תונתמ ףוסיא הטנס באינטרנט

                                   Santa Collecting Christmas Gifts קחשמ

דלומה גח תונתמ ףוסיא הטנס ( Santa Collecting Christmas Gifts):

Elves תונתמ לש דלומה גח תקולח ןנוכתהל סואלק הטנס רזוע ,הדיקשב הדובע. .תונהילו עגריהל םיצור םה לבא .םייגיגח םיקוקיז ןגראל וטילחהו תויוחקלתה המכ ואצמ םה .תונתמה ןמ תדרל לחהו ,ריוואב ופפועתה םיזוראה םיעוצעצהו תונתמה לכ .הזיראל ןמזה תא ןיטקי הז ,קיתב תוכזה םילפונ םיצפחה תא סופתל דלומה גח תונתמ ףוס .תומרה תא םילשהלו םיוסמ ןמזל תודוקנ לש שורדה רפסמה תא ףוסאל ,םילפונ םיצפח תחת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות