משחק באינטרנט

                                  Blocky Combat Swat קחשמ

(Blocky Combat Swat):

.חונ ךכ לכ התא םא ,דבל ,התיכ לש קלחכ קחשל לוכי התא .םהישאר לעמ יולג היהי המיאתמה תבותכה תא ,ךדגנ םחליי בשחמה םיטובורה םינווקמ םינ .ךל וא ,הילא עיגי אוהש דע עגריי אל הז ,ךב ןיחבמ טובה םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות