משחק הכאלמ תיינב באינטרנט

                                  Build Craft קחשמ

הכאלמ תיינב (Build Craft):

.רוציל ךילע היהי הילעש ץראה רודכ לש הפמ גצות ךלומ קחשמה תליחתב .םינוש םינבמ תיינבב ליחתהל ,דחוימ םילכ לגרס תועצמאב ,ןכמ רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות