משחק יפוס ןיא ץר באינטרנט

                                  Minecraft Endless Runner קחשמ

יפוס ןיא ץר (Minecraft Endless Runner):

.ךתוא סופתל םיסנמש תוצלפמה ןמ אבה טלמיהל רובע .יבמוז סופתל הסנמ אוה ךירוחאמו ,תיזחב םילושכמ קר שי יכ ,דואמ ריהז תויהל ךילע , .סופתל דימ התאש יפכ ,לושכמה לעמ ץופקל אלו העוט תויהל ךל יאדכ .רנאר תיפוסניא Minecraft קחשמה לש תוקידבה לכ תא רובעל ולכוי תונמוימ תוארהל ,תח

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות