משחק כדורגל פרהיסטורי באינטרנט

                                  Prehistoric Football קחשמ

כדורגל פרהיסטורי (Prehistoric Football):

.רודכה לש אישה קחרמ תא םיש .דואמ קוחר סט רודכה ותוא לע הבוט הכמ ךירצ התא ,תאז תושעל ידכ .איש ילואו ,תילמרונ היהת הסיטה ,קנע בשע ילכוא תאטל תתוממ וא רגפ היהי אל הסיט ב .ותוא הכה אוה זא ,רבכעה לע ץחל ,רודכה דע לעופ םדאשכ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות