משחק אבס דוד לזאפ ןיפס באינטרנט

                                  Uncle Grandpa Spin Puzzle קחשמ

אבס דוד לזאפ ןיפס (Uncle Grandpa Spin Puzzle):

.הרוטקירקה םלועב תוקיחצמה יכה תויומדה תחא - הטנס דוד .הציפה תסורפ תוחפל תחקל ינועבצ תוחפ אל וירבח .תוקיחצמ תויומד עיצמ התאש תודיח םע בר ןמז תולבל לכות .םקוי אל רבש וא ,תונפל םהילע ץחל ,ומוקמל תונוש תורוצ לש תוכיתח תבצה :לזאפ קירט .רבכעה םע ךשמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות