משחק סטרווגוה םיטנדוטסה תנוכמ באינטרנט

                                  Hogwarts Student Maker קחשמ

סטרווגוה םיטנדוטסה תנוכמ (Hogwarts Student Maker):

.םיטנדוטסל םידמ רוציל ןמזוה עיגה סטרווגוהב םימסקה הימדקאהמ .הפי הרוצ רוצילו ףאפלפה ,ולקנבייר ,ןיר'תילס ,רודניפירג :לגס רחב .לברוסמו ןשוימ ךכ לכ הארנ אלו חונ תויהל ךירצ הז .תומילג שובלל ןווכתמ וניאו הנורחאה הנפואה יפ לע שבלתהל םיבהוא תונב המוסק תונמא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות