משחק פיטורים באינטרנט

                                  Combat Shooting קחשמ

פיטורים (Combat Shooting):


בחר אוויר או רכב קרבי קרקע ולהיכנס לקלחת. אתה מוצא אינספור התקפות מכל הכיוונים, אבל אחת מהמשחתת הכי הטובה שלך. לחסל את האויב במגזר מסוים?

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע