משחק Piece וטוראנ VS תחא באינטרנט

                                  Naruto VS One Piece קחשמ

Piece וטוראנ VS תחא (Naruto VS One Piece):

.םהלש תורוטקירקב םתוא ץיפהל היתורצ הרק אל הז תורחת םימיובמ םיוות ואדיו תרוטקיר .םודאב םיפולו ,וטוראנ לש לוחכה לטרופ חלש .יאר תנומת תינמז וב עונל תויומדה תא עצבתש ,לוהינ WASD ישקמ .רוגיש לש םויסה תדוקנ תא רובעלו ,סוקוק בלחו זרוא :ןוזמ ףוסאל םהל ןת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות