משחק 2 םחליהל :סר'גנייר רוואפ באינטרנט

                                  Power Rangers: Fight 2 קחשמ

2 םחליהל :סר'גנייר רוואפ (Power Rangers: Fight 2):

.םיעשר תוחוכ ינפמ ץראה תא בוש ןגמ סר'גנייר .םישנא תלצהב לפטל םילוכי םיצימאה םירוביגהקרו,תושונאה לכ דבעושמ טעמכ דיחפמה םסו .ותוא סורהל הסנמ ביואה לש הרואמה לא רובע .ךלש ךרדב םידמוע םיביוא הברה דימשהלו היגרנא הברה עיקשהל ךרטצי וילא עיגהל ידכ ל .םסק שא ירודכ שמתשהלוהרגתה יתשב םחליהל הלוכי תומד .סובל עיגתש דע ,םיפורגא תמירג וא םיביואבתוריל ,םילושכמ לע רבגתהלותונמוימ לש םי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות