משחק הרוכ םילס הנתמה באינטרנט

                                  Idle Slim Miner קחשמ

הרוכ םילס הנתמה (Idle Slim Miner):

.םימולהי רבעב ורכנש,תושוטנ תורכמהמ תחאל ךלה הז ךרוצלו ,רשעתהל םיצור תונטק תוצל .רתויב ארונה םולחבןיימדל לוכי אל אוהש ומכ תובר םינבא רובשל קחשמה לש ישארה רובי .ויתובוחמ קלחה תא חקול התא םא הדות ריסא דואמ היהתותרתוומ אל תצלפמ .תורפעלש הדמשה ךילהת תא ץיאהל ידכ ,ןבאה לע תורישי ךלש תומדה תא ףוסאל הרטמ .דמחנ סונובךלש תומדלהיהת תורקי םיציב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות