משחק םיבמוז לש ומעז באינטרנט

                                  Wrath Of Zombies קחשמ

םיבמוז לש ומעז (Wrath Of Zombies):

.ותוא זיזהל לוכי אל אוהוהרובש איה ולש תינוכמה יכ ,הספילקופאהלש המוציעב תאצמנ ך .םהירבק ךותמ ובנגתה םד יאמצ םיבמוז אב הז לע .יוסיככ ולש תדיינב שומיש ידי לע וייח תא ליצהל רוביגל רוזעל איה ךלש המישמה .חצנל יוכיס םוש םהל תתל אלש ידכ ,תורטמבקיודמ ןפואב תוריל .תומיהדמ תולוכי תרבוצוהלש תשומחתה תא לידגהל םעפה לכב ,ךלש רוביגה תא גרדשל חכשת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות