DC Super Hero Girl: Super Girl קחשמ

גיבורי נקבה: סופרגירל (DC Super Hero Girl: Super Girl):

לפני שאתה הגיבור האמיץ הילדה - סופרגירל. היא אחותו של סופרמן ויש לו כוח עצום שיכול להביא את שני הנזק ותועלת. היא נלחמת נגד רוע, שבמשך זמן רב היא רודפת ומסייעת בנות אחרות עם הבעיות שלהם. היום, לעומת זאת, היא זקוקה לעזרה. התלבושת שלה היא מיושנת ודורשת דרך מדהימה חדשה שישמש השראה לאנשים למעשים גדולים ומעריץ אותה. נסה בתלבושות שונות, הניתנים במשחק, אתה יכול לבחור את דמיון חליפה או תכנית מוכנה מראש, ולשלב הגרסה של הגיבורה שלו.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות