Tank? Tank! קחשמ

טנק? טנק! (Tank? Tank!):

האם אתה רוצה ללמוד כישורים צבאיים והחליט להפוך למכלית. מתמיד שריון טנק הקרב שלך נותן לך תקווה שומרי עוד יריב אימתני אינו מופיע באופק הקרוב, כי לא היה לך הזדמנות מתאימה להשתתף בקרבות! נסה להחזיק תרגילים צבאיים משוריינים עם עמיתיך ובאותו ניסיון רב ערך רווח הזמן בהשמדת האויב. כוון את תותח הטנק כל כך בצדק לפעם הראשונה להכות את האויב הדמיוני ולגרום התרגשותו. להפיל את תחומי אוויר היעד ולחדש את רמת חייהם באמצעות בונוסים.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות