משחק נארוטו мы סאסקה: Showdown באינטרנט

                                  Naruto мы Sasuke: Showdown קחשמ

נארוטו мы סאסקה: Showdown (Naruto мы Sasuke: Showdown):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע