משחק 6 הבדלים באינטרנט

                                  6 Differences קחשמ

6 הבדלים (6 Differences):

במשחק הפלאש הזה אתה צריך למצוא 6 הבדלים בין שניים על אותו במבט הראשון, את הנוף האורבאני. כדי למצוא את ההבדלים שנספרו, ואז אתה צריך ללחוץ עליו.