משחק גיבור מטבע באינטרנט

                                  Coinbox Hero קחשמ

גיבור מטבע (Coinbox Hero):

.עבטמ שגפ ךרדבו ,ואבצל בהז תועבטמ המכ לבקל ךירצ התא .רשפאה לככ ךרע רתויש המכ הזמ תאצל ידכ תיקוח יתלב הלועפב טוקנל לוכי התא ,האור א .םמעתשמ התאש דע וא ,חוכ יל היה המכ לע ץפקמ .רתויב בוטה לכ תא חצנל ידכ - ךלש הרטמה .הספוקה תא סורהל דימתלו םהלש םילייחה דחאל ךפה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות